Máy mở sợi

  • Máy móc tái chế chất thải dệt

    Máy móc tái chế chất thải dệt

    Việc mở nguyên liệu sợi đầu tiên được thực hiện bằng tay. Ví dụ, đối với len, các bó tóc đầu tiên được xé và lắc bằng tay. Sau đó đánh bằng một thanh gỗ hoặc nới lỏng bằng dây cung. Đối với bông hạt, hạt bông và sợi được tách ra bằng tay, và sau đó sợi được nới lỏng bằng dây cung. Cho đến khi máy kéo sợi vào thế kỷ 18, cần phải có dự trữ nguyên liệu nhiều hơn và cần phải giảm khối lượng vận chuyển của nguyên liệu thô, và bó nguyên liệu sợi lỏng vào túi, cần có phương pháp cơ giới hóa mở và loại bỏ tạp chất. Kể từ đó, nhiều loại máy móc để mở và loại bỏ tạp chất đã xuất hiện.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)